Założenia programowe


ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NA ROK SZOLNY 2020/2021

 

          Proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczy realizowany jest na podstawie: "Programu Wychowania Przedszkolnego" i zgodnie z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego". Program Wychowania Przedszkolnego rozszerzony jest o programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach: