Zajęcia dodatkowe


W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu realizowane są zajęcia:


 

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Grupa

Godzina

 

„Pszczółki”

 

 

Czwartek          11.30 – 12.00

Piątek               11.30 – 12.00

 

„Żabki”

 

Czwartek          11.00 – 11.30

Piątek               11.00 – 11.30

 

„Tygryski”

 

Poniedziałek     8.00 – 8.15

Piątek               12.30 – 12.45

 

„Biedronki”

 

Czwartek          10.30 – 11.00

Piątek               10.00 – 10.30

 

 

 

„Krasnale”

 

 

Czwartek          9.30 – 10.00

Piątek               9.30 – 10.00

 

„Iskierki”

 

Czwartek         10.00 – 10.30

Piątek              10.30 – 11.00

 

„Mandarynki”

 

Czwartek         9.15 – 9.30

Piątek               9.15 – 9.30


 

 

ZAJĘCIA Z KATECHEZY

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Grupa

Godzina

 

„Pszczółki”

 

 

PONIEDZIAŁEK 14.00 - 14.30

WTOREK 14.00 - 14.30

 

„Żabki”

 

PONIEDZIAŁEK 14.30 - 15.00

ŚRODA 9.00 - 9.30

 

„Tygryski”

 

ŚRODA 8.00 - 8.15

PIĄTEK 12.45 - 13.00

 

„Biedronki”

 

PONIEDZIAŁEK 13.00 - 13.30

PIĄTEK 13.00 - 13.30

 


 

 

ZAJĘCIA Z KATECHEZY

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Grupa

Godzina

 

„Krasnale”

 

 

ŚRODA  8.30 - 9.00

PIĄTEK 13.30 - 14.00

 

„Iskierki”

 

PONIEDZIAŁEK 13.30 - 14.00

WTOREK 13.30 - 14.00

 

„Mandarynki”

 

WTOREK 13.15 - 13.30

ŚRODA 8.15 - 8.30

 

 

 


 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W RAMACH KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

 

KÓŁKO TANECZNE

 

 

 

 według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO SPORTOWE

 

 według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO CZYTELNICZE

 

 

 według ustalonego harmonogramu