Wizyta gości z Holandii - lipiec 2015 r.

 GOŚCIE Z HOLANDII W PRZEDSZKOLU

 

 

W dniu 06.07.2015 r. w naszym Przedszkolu odbyła się wizyta gości z Holandii działających od 25 lat w Stowarzyszeniu Towarzyswta Przyjaciół Dzieci.  Wizyta poprzedzona była spotkaniem Panią Darią Szczepańską – Zastępcą Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych, podczas której goście otrzymali podziękowania za swoją charytatywną działalność.  Celem wizyty było zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci w wieku szkolnym o trudnej sytuacji materialnej, w ramach działalności przy Przedszkolu Koła nr 5 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rodziny z Holandii zapraszają do siebie na wypoczynek dzieci z Tychów. Wybór rodzin odbywa się na podstawie opinii o dzieciach uzyskanych od samych rodzin i od pedagogów szkolnych. Kryterium, jakie mają do spełnienia przy ubieganiu się o wyjazd do Holandii, to: wiek 6-10 lat, wielodzietność, ilość osób  w  rodzinie, warunki mieszkaniowe, zainteresowania. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Maria Gronczakiewicz - Rzecznik Praw Dziecka, Pani Danuta Waszak – Dyrektor Przedszkola, Pani Monika Mazur – wicedyrektor, Prezes Oddziału Miejskiego TPD w  Tychach, Pani Jolanta Kloc – członek TPD, Pani Marta Nowak – nauczyciel P-23 im Misia Uszatka ( tłumacz ).

Goście z Holandii wpisali się do Kroniki Przedszkola.