Statut


Podstawą działalności Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach jest Statut. To podstawowy akt prawny placówki, opracowany zgodnie z aktualnymi Aktami prawnymi: Ustawami i Rozporządzeniami MEN. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Przedszkola. Określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania Przedszkola.