Opłata za przedszkole


  

                           Numer konta do przelewu za przedszkole                         

                                 

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

 

OPŁATY PŁATNE W TERMINIE DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA,

 

                PŁATNOŚĆ PROSZĘ DOKONYWAĆ TYLKO PRZELEWEM!!!