Oferta przedszkola


         Mamo! Tato! Przyjdź ze swoim dzieckiem do naszego Przedszkola. Zapewniamy każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, są radosne i szczęśliwe. Tu panuje ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Tu, poprzez integrację - wzajemne korzyści odnoszą dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach. Oferujemy naszym przedszkolakom atrakcyjne zajęcia i zabawy w obszarze: językowym, muzycznym, wokalnym, teatralnym, plastycznym, ruchowo - sportowym, przyrodniczym, matematycznym, społeczno - emocjonalnym oraz zajęcia specjalistyczne w formie zajęć rewalidacyjnych, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  

  

          Chętnym dzieciom zapewniamy dodatkowe zajęcia realizowane w ramach kółek zainteresowań takich, jak kółko: plastyczne, literackie, muzyczno - taneczne, sportowe.

 

  

U nas Dzieci lubią swoje Przedszkole, uczęszczają do niego z ochotą i radością, czują się ważne i akceptowane.
U nas jest miło, przyjemnie i bezpiecznie.
Przyjdź i przekonaj się sam.

 

 Więcej informacji poniżej - załącznik PDF