Odbiór dziecka


DROGI RODZICU, OPIEKUNIE!

 

  • Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola od godz. 6.00, a odbierane do godz. 17.00 przez rodziców bądź inne upoważnione osoby. Wychowanków przejmuje osoba pełniąca dyżur w szatni. Rodzice, jeżeli mają taką potrzebę mogą zawsze sami odprowadzić dziecko do sali zabaw, przekazując opiekę nad dzieckiem nauczycielowi.

 

  • Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się wyłącznie przez rodziców lub upoważnione przez nich inne dorosłe osoby. Pracownica pełniąca dyżur w szatni jest odpowiedzialna za wydanie dziecka zgodnie ze złożonymi przez rodzica oświadczeniami.

 

  • Jeżeli rodzic zgłosi się po dziecko bezpośrednio do nauczyciela - nauczyciel przekazuje rodzicowi dziecko, wówczas rodzic z chwilą odebrania dziecka od nauczyciela ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka.

 

  • Z chwilą dotarcia podopiecznego do rodzica, rodzic przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

 

OSOBOM OBCYM LUB NIEPEŁNOLETNIM DZIECI NIE BĘDĄ WYDAWANE