Kampania 2010 r.: "Zły dotyk"


Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach było Ambasadorem Kampanii "ZŁY DOTYK". Ogólnopolska kampania społeczna "Zły dotyk" (II edycja) poświęcona była problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci. Akcja pod hasłem "Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się niewidoczne" była skierowana głównie do rodziców i profesjonalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów), a jej celem była edukacja w zakresie możliwości ochrony najmłodszych i pomocy dzieciom, które doświadczyły wykorzystywania. W ramach akcji została także uruchomiona strona internetowa www.zlydotyk.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące kampanii i organizowania lokalnych działań promujących metody przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Organizatorzy:
Fundacja Dzieci Niczyje (więcej na temat działań Fundacji na www.fdn.pl), Rzecznik Praw Dziecka Agencja: Grey Worldwide Warszawa.

 

Cel kampanii: dostarczenie wiedzy nt. problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, ochrony dzieci przed wykorzystywaniem oraz pomocy dzieciom, które go doświadczyły.

 

Czas trwania: działania medialne - maj - czerwiec 2010 r.; działania edukacyjne - maj - grudzień 2010 r. Media: TV, radio, prasa, Internet.