Kampania 2009 r.: "Dzieciństwo bez przemocy"


Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach jest Ambasadorem Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

 

Ogólnopolska kampania społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" (etap drugi) poświęcona była problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana była do rodziców, a jej celem było uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Organizacja kampanii związana była z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i wprowadzanym zakazem stosowania kar fizycznych wobec dzieci. W ramach akcji została także uruchomiona strona internetowa www.dziecinstwobezprzemocy.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące wychowywania dzieci i organizowania lokalnych działań promujących pozytywne metody wychowawcze.

Organizatorzy: Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ (partner kampanii), Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (patron kampanii) Agencja: McCann Erickson.

 

 

 

Cel kampanii: uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Czas trwania: działania medialne - czerwiec - lipiec 2009 r.; działania edukacyjne - czerwiec - grudzień 2009 r. Media: TV, radio, prasa, Internet.