Kadra przedszkola


 

          W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i personel administracyjno - obsługowy.

 

Nauczyciele, to: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej SI, neurologopeda, logopeda, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci do pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera, terapeuci pedagogiczni, terapeuta WWR

 

Personel administracyjny, to: intendent i pomoc administracyjna.

 

Personel obsługowy to: pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, konserwator.