Historia przedszkola


          Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi zostało oddane do użytku w grudniu 1980 r. Początkowo nosiło Nr 31, następnie Nr 29. Obecną nazwę: Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi posiada od 01.09.2007 r. W 2002 r. uruchomione zostały 2 oddziały integracyjne. Pierwszych przedszkolaków przyjęto 15.01.1981 r. Liczby były szokujące. Niemal 40 dzieci w grupie. W pierwszym roku działalności Przedszkole liczyło 5 grup. Zgłoszonych było 218 dzieci, przyjętych 183 dzieci, na 125 miejsc. Głównym kryterium stanowiącym o przyjęciu dziecka był dochód na członka rodziny. Im mniejszy, tym większe szanse na przyjęcie dziecka. W roku następnym nabór był nieco mniejszy, bo 32 dzieci w grupie, choć liczba zgłoszeń dużo większa, bo 225. Rekordowa liczba zgłoszeń przypadła na rok szkolny 1986/87, bowiem ubiegających się o przyjęcie dziecka było 400 osób - przyjęto natomiast 167 dzieci, w tym 10 z odwołań, czyli po 34 dzieci w grupie. W kolejnych latach liczba dzieci w grupach wynosiła do 25 co jest utrzymane do dnia dzisiejszego. Grupy integracyjne liczą do 20 dzieci. 

 

Dyrektorem Przedszkola jest: mgr Danuta Waszak (od 1994 r.)


"PRZEDSZKOLE PRZED REMONTEM"

 

 

"PRZEDSZKOLE PO REMONCIE"