"Przyjaciele Zippiego"

„Przyjaciele Zippiego”

– program realizowany w grupie integracyjnej„Pszczółki”

                                                  

 

 

 

                          Partnership for Children jest organizacją , która promuje zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci i młodych ludzi na całym świecie. Aktualnie jej podstawowym zadaniem jest upowszechnianie programu „Przyjaciele Zippiego”.

                 Międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” został tak opracowany, aby mógł być stosowany w różnych krajach i w różnych kulturach.

                W Polsce wdrażany przez Centrum Pedagogiki i Psychologii w Warszawie, na Śląsku - Sokrates. Program ten doskonali u dzieci zdolności dawania sobie rady z trudnościami w życiu. Filozofia programu opiera się na przekonaniu, że jeśli dzieci nabędą te umiejętności we wczesnym etapie swojego życia , będą w stanie lepiej sobie radzić z problemami w okresie dorastania i dorosłości. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku pięciu, sześciu i siedmiu lat.

           W naszym przedszkolu program realizowany jest w grupie dzieci  4 - 5 - 6 letnich „Pszczółki” - 1 raz w tygodniu - w oparciu o scenariusze programu oraz przyporządkowane im ilustracje, każde z zajęć - spotkań kończy wypełnienie przez dzieci ( w formie rysunkowej) arkusza podsumowania.