„19 dni bez przemocy” w Przedszkolu Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

Od 2016 r. nasze Przedszkole uczestniczy w Ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciwko przemocy wobec dzieci, polegającej na promowaniu poszanowania praw dziecka i jego rodziny, kampanii propagowanej m.in. przez aktorów polskich oraz UM Tychy. W miesiącu listopadzie przez 19 dni na terenie Przedszkola odbywają się cykliczne zajęcia edukacyjne w formie pogadanek, zabaw tematycznych, multiprezentacji przeznaczone dla dzieci i rodziców. Zachęcamy rodziców do rozmów z dziećmi o poszanowaniu wzajemnych praw.

Zajęcia edukacyjne realizowane są w obszarach: „Kontakty, przyjaźń”, „Nasze prawa”, „Nasze uczucia”, „Co to jest przemoc?”, „Cyberprzemoc”, „Kto nam może pomóc”, „J. Korczak - przyjaciel dzieci – prezentacja multimedialna”, „Mówimy sobie miłe słowa”, „Narysuj coś dla mnie”, „Ewka - Marchewka” – nie obrażamy się, „Tolerancja - trudne słowo”, „Kłamstwo”, „Zapobiegamy agresji” – prezentacja multimedialna dla rodziców.