Drodzy Rodzice!

W dniu 30.11.2023 r. w naszym Przedszkolu w godzinach dopołudniowych odbędzie się spotkanie z Leśnikiem.

W dniu 07.12.2023 r. po śniadaniu odwiedzi nas Mikołaj.

Drodzy Rodzice!

 Informujemy, że dnia 29 listopada 2023 r. (środa) od godz.13:30 w sali koncertowej AUKSO w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16 w Tychach odbędzie się konferencja inspirująca, pn. „Uczenie się przez działanie – jutro zależy od dziś”. W ramach tegorocznej edycji konferencji będzie możliwość poszerzenia wiedzy w tematykach poruszanych na wykładach ale i podczas warsztatów, które odbędą w godz. od 16:00 do 17:30 również w dniu 29 listopada 2023 r.. Rejestracja na konferencję oraz warsztaty w terminie od 13 listopada do 24 listopada 2023 r. online, poprzez wypełnienie formularzy na stronie stronę http://www.tychytio.pl/.

Ważne!!

Rejestracji na konferencję oraz na warsztaty należy dokonać oddzielnie!!! (na stronie http://tychytio.pl/ należy kliknąć odpowiednio „zapisz się na konferencję” lub „zapisz się na warsztaty”). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Na potrzeby konferencji, w szczególności spraw technicznym związanych ewentualnymi trudnościami z zapisami został uruchomiony adres mailowy konferencja@oswiata.tychy.pl.

Informujemy!

Z dniem 1 listopada 2023 uruchomiona zostanie infolinia o bezpłatnym trzycyfrowym numerze telefonu 987 (zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych). Infolinia obsługiwana będzie całodobowo przez służbę dyżurną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pod wskazanym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego. Aktualny wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa śląskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakładce „Wykazy i rejestry” – „Pomoc społeczna” oraz dostępny jest pod wskazanymi linkami:

•           Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – Wykazy i rejestry / Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (katowice.uw.gov.pl)

•           http://www.katowice.uw.gov.pl/wvdzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania – kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych .

Informujemy!

1. W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Skorzystaj z wyszukiwarki i znajdź punkt znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

2. Skorzystaj w Tychach z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Formy zapisów na porady:

– telefonicznie 32 776 30 31 w godzinach pracy urzędu

– email nnp@umtychy.pl

– samodzielnie przez stronę np.ms.gov.pl

– osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

https://umtychy.pl/pomoc-prawna

Drodzy Rodzice!

Informujemy o zmianie lokalizacji Poradni – Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Uchwałą nr LI/939/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22.06.2023 r. wysokość opłaty w Przedszkolu przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki od 01.09.2023 r. wynosi 1,30.

Drodzy Rodzice!

Informujemy o prowadzonej Kampanii Miasta Tychy pt.: „Zaproś miłość”, zachęcająca mieszkańców do zostania rodzicem zastępczym.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

POMOC DLA UKRAINY

Pomóżmy naszym sąsiadom z Ukrainy i w obliczu trudnej sytuacji przyłączmy się do zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Do zbiórki przyłącza się także kadra przedszkola. W szatni przedszkola zbieramy takie rzeczy, jak: środki higieny i czystości: płyny do kąpieli, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy, ręczniki w tym z mikrofibry, worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe; żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowe lub wielorakiego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, plastikowe kubki, inne: zestaw pierwszej pomocy,  koce zwykłe i termiczne, śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe, zapałki, świece, baterie, powerbanki, latarki.

Dziękujemy za okazane wsparcie, pomoc i zrozumienie

Dyrektor Przedszkola – Danuta Waszak i Pracownicy.

Polecamy Państwu artykuł:https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/

UWAGA na strony ocenbelfra.pl i megaszkola.pl

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są  zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl. Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane. Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani. W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

Dyrektor Przedszkola

WIRUSOOCHRONA

Nasze przedszkole bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.
Celem akcji jest: wzbogacanie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny; zapoznanie z zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa; zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna); wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych; wykształcenie u dzieci umiejętności prawidłowej higieny rąk i dostosowania ubrania do warunków pogodowych.

NOWY PORTAL DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci. Witamy Was serdecznie i zapraszamy do nas, życząc wspaniałego pobytu i dobrej wzajemnej współpracy. Informujemy, że Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzeń oraz Statutu Przedszkola. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tychy – Miejskie Centrum Oświaty. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00, w którym funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 lat, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach: śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Dzieci, przez cały dzień pobytu mogą korzystać z wody pitnej z dystrybutorów. Wychowankowie mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju, tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, wzmacniania poczucia tożsamości i indywidualności, zdobywania różnorodnych umiejętności i osiągania sukcesów, swobodnej zabawy, wielokierunkowej aktywności i odpoczynku, w toku realizacji procesu nauczania, wychowania i opieki. Dzieci po przybyciu do Przedszkola i przebraniu w szatni odprowadzane są do grupy przez osobę pełniąca dyżur, a podczas odbioru przyprowadzane są do rodziców. Z chwilą przekazania dziecka rodzicom za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szatni odpowiadają rodzice. Zaleca się zaopatrzyć dzieci w chusteczki jednorazowe, obuwie zmienne, a w przypadku młodszych wychowanków w ubranko na zmianę. W Przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji obecności dzieci z wykorzystaniem kart czytnikowych. Kartę czytnikową należy odbić w czytniku umieszczonym w holu.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

Szanowni Rodzice – w ważnych sprawach możecie kontaktować się z nami pod adresem email: p29@oswiata.tychy.pl lub pod numerem telefonu  32/217 55 26.


OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI I POBYT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice. Od dnia 1.04.2021 r. opłata za żywienie dzieci w Przedszkolu wynosi 9 zł przy trzech posiłkach, w tym: śniadanie 2 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2 zł. Wysokość opłat za żywienie dzieci ustalono w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 – 13.30 dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie dzieci i ich pobyt w Przedszkolu należy uregulować w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola:

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

na podstawie pisemnej informacji o wysokości opłat przekazanej rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca w tzw. „pasku opłat”.  

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ONLINE 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie. Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki w szkole) w systemie Wizja Net. Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez Internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób, tj. przelewem na konto nr: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712, w terminie do 15-tego każdego miesiąca.  

PROJEKTY UNIJNE!

Uczestniczyliśmy w projekcie: „Projekt Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”
projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. W programie przedszkole uczestniczyło w latach 2018 – 2020. Zajęcia specjalistyczne kontynuowane są do nadal.

STRONA BIP 

https://p29tychy.bip.gov.pl

 


STRONA TYSKI PORTAL OŚWIATOWY 

https://www.oswiata.tychy.pl/miejskie-centrum-oswiaty.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.