Drodzy Rodzice!

19.11.2022 r. (sobota) Urząd Miasta Tychy zaprasza rodziców oraz dzieci do Pasażu Kultury Andromeda (pl. Baczyńskiego 2) na ciekawe warsztaty, spotkania, wykłady, indywidualne porady oraz super atrakcje dla dzieci.  Akcja organizowana pod hasłem „Mama, Tata, Dziecko, praca. Jak to ogarnąć?” skierowana jest do rodziców małych dzieci. Wydarzenie miasto organizuje przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Tyskie Szpilki” oraz Fundacją „Pasja Rozwoju”. Gościem specjalnym wydarzenia będzie p. Katarzyna Kudyba, ekspertka ds. profilaktyki uzależnień, która poprowadzi warsztat pn. „Stop Ekranom. Smartfony i telewizja, a najmłodsze dzieci – DLACZEGO NIE!”.

Linki

UM TYCHY (strona): https://umtychy.pl/aktualnosci

UM TYCHY (fb) :  https://pl-pl.facebook.com/TychyDobreMiejsce/

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z trwającym sezonem jesienym w naszym Przedszkolu prowadzimy Kampanię informacyjną, która ma na celu przypomnienie podstawowych zasad higieny osobistej w kontekscie ochrony przed zachorowaniem na grypę.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w dniu 29.11.2022 r. (wtorek) Miasto Tychy oraz Miejskie Centrum Oświaty w Tychach zapraszają chętnych Rodziców na konferencję (godz. 09:30 do 14:00) i warsztaty (w godz. od 14:30 do 16:00) pod patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych Macieja Gramatyki pt.: „Uczenie się przez działanie – jak wprowadzać zmiany”. Spotkanie odbędzie się w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 16 w Tychach. W załączeniu zamieszczamy plakat dotyczący wydarzenia oraz ulotkę.

Ważne!!
Rejestracji na konferencję oraz na warsztaty należy dokonać oddzielnie! Poniżej link do Portalu oświatowego, z którego po naciśnięciu odnośnika „Zapisy na konferencję” lub „Zapisy na warsztaty”, chętni do udziału będą bezpośrednio przekierowywani do formularza rejestracji.

Link:

https://oswiata.tychy.pl/news/2802/167/Zaproszenie-na-konferencj%C4%99-i-warsztaty-UCZENIE-SI%C4%98-PRZEZ-DZIA%C5%81ANIE-jak-wprowadza%C4%87-zmiany.html

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że nasze Przedszkole uczestniczy w Akcji ,,Szkoła do hymnu”. W dniu 10.11.2022 r. uczcimy ten dzień odśpiewaniem Hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego oraz przeprowadzimy w grupach konkursy i zabawy o tematyce patriotycznej.

Ponadto w tym roku po raz kolejny, w miesiącu listopad, nasze przedszkole włącza się do „Międzynarodowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z programem konkursowym pt.: ,,WIRTUALNE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ”

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

POMOC DLA UKRAINY

Pomóżmy naszym sąsiadom z Ukrainy i w obliczu trudnej sytuacji przyłączmy się do zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy. Do zbiórki przyłącza się także kadra przedszkola. W szatni przedszkola zbieramy takie rzeczy, jak: środki higieny i czystości: płyny do kąpieli, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy, ręczniki w tym z mikrofibry, worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe; żywność: woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowe lub wielorakiego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, plastikowe kubki, inne: zestaw pierwszej pomocy,  koce zwykłe i termiczne, śpiwory, płaszcze przeciwdeszczowe, zapałki, świece, baterie, powerbanki, latarki.

Dziękujemy za okazane wsparcie, pomoc i zrozumienie

Dyrektor Przedszkola – Danuta Waszak i Pracownicy.

Polecamy Państwu artykuł:https://dzieciecapsychologia.pl/jak-wspierac-i-czy-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-w-ukrainie/

UWAGA na strony ocenbelfra.pl i megaszkola.pl

Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są  zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl. Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane. Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani. W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

Dyrektor Przedszkola

WIRUSOOCHRONA

Nasze przedszkole bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona” pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.
Celem akcji jest: wzbogacanie wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny; zapoznanie z zasadami postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa; zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna); wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych; wykształcenie u dzieci umiejętności prawidłowej higieny rąk i dostosowania ubrania do warunków pogodowych.

NOWY PORTAL DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci. Witamy Was serdecznie i zapraszamy do nas, życząc wspaniałego pobytu i dobrej wzajemnej współpracy. Informujemy, że Przedszkole działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzeń oraz Statutu Przedszkola. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tychy – Miejskie Centrum Oświaty. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00, w którym funkcjonuje 7 grup, w tym 5 grup integracyjnych. Grupy ogólnodostępne liczą do 25 dzieci, a grupy integracyjne do 20 dzieci. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci w wieku 2,5 lat, w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przedszkole zapewnia wychowankom 3 posiłki dziennie i dostosowuje dietę do potrzeb żywieniowych dzieci. Posiłki serwowane są w następujących godzinach: śniadanie: 9.00, obiad: 12.00, podwieczorek: 14.00. Dzieci, przez cały dzień pobytu mogą korzystać z wody pitnej z dystrybutorów. Wychowankowie mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju, tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, wzmacniania poczucia tożsamości i indywidualności, zdobywania różnorodnych umiejętności i osiągania sukcesów, swobodnej zabawy, wielokierunkowej aktywności i odpoczynku, w toku realizacji procesu nauczania, wychowania i opieki. Dzieci po przybyciu do Przedszkola i przebraniu w szatni odprowadzane są do grupy przez osobę pełniąca dyżur, a podczas odbioru przyprowadzane są do rodziców. Z chwilą przekazania dziecka rodzicom za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szatni odpowiadają rodzice. Zaleca się zaopatrzyć dzieci w chusteczki jednorazowe, obuwie zmienne, a w przypadku młodszych wychowanków w ubranko na zmianę. W Przedszkolu funkcjonuje elektroniczny system ewidencji obecności dzieci z wykorzystaniem kart czytnikowych. Kartę czytnikową należy odbić w czytniku umieszczonym w holu.

W trosce o zdrowie Państwa dzieci oraz pracowników przedszkola wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które opracowano zgodnie z Wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020 r. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem, do Przedszkola może wejść 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m, z osłoną na usta i nos. Maseczki, choć nie chronią w 100% przed zakażeniem, to znacząco zmniejszają to ryzyko. Przed wejściem do podmiotu osoby dorosłe zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu. Do przedszkola mogą być przyprowadzane TYLKO ZDROWE DZIECI (bez jakichkolwiek objawów chorobowych). W przypadku stwierdzenia przez osoby dyżurujące w szatni, że u dziecka występują symptomy chorobowe (katar, kaszel, podwyższona temperatura), dziecko nie będzie przyjęte do placówki. Rekomenduje się zakaz przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek.

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM

Szanowni Rodzice – w ważnych sprawach możecie kontaktować się z nami pod adresem email: p29@oswiata.tychy.pl lub pod numerem telefonu  32/217 55 26.


OPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECI I POBYT W PRZEDSZKOLU

Szanowni Rodzice. Od dnia 1.04.2021 r. opłata za żywienie dzieci w Przedszkolu wynosi 9 zł przy trzech posiłkach, w tym: śniadanie 2 zł, obiad 5 zł, podwieczorek 2 zł. Wysokość opłat za żywienie dzieci ustalono w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole, w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatnenauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 – 13.30 dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  6 lat. Natomiast dzieci w wieku 6 lat, które są objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dzieci odroczone od spełniania obowiązku szkolnego mają zapewnione bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 6.00-17.00. Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie przedszkolne. Opłaty za żywienie dzieci i ich pobyt w Przedszkolu należy uregulować w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola:

23 1240 1330 1111 0010 6084 1712

na podstawie pisemnej informacji o wysokości opłat przekazanej rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca w tzw. „pasku opłat”.  

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE ONLINE 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie. Informujemy o uruchomieniu możliwości wykonywania opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za obiady (stołówki w szkole) w systemie Wizja Net. Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez Internet m.in. opłat, o których mowa powyżej. Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów. Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł. Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku. Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób, tj. przelewem na konto nr: 23 1240 1330 1111 0010 6084 1712, w terminie do 15-tego każdego miesiąca.  

PROJEKTY UNIJNE!

Uczestniczyliśmy w projekcie: „Projekt Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”
projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT. W programie przedszkole uczestniczyło w latach 2018 – 2020. Zajęcia specjalistyczne kontynuowane są do nadal.

STRONA BIP 

https://p29tychy.bip.gov.pl

 


STRONA TYSKI PORTAL OŚWIATOWY 

https://www.oswiata.tychy.pl/miejskie-centrum-oswiaty.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony.