Zajęcia dodatkowe


W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe w ramach kółek zainteresowań: kółko muzyczno -  taneczne, kółko sportowe, kółko plastyczne, kółko czytelnicze.


 


 

 

ZAJĘCIA Z KATECHEZY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Grupa

Godzina

 

„Pszczółki”

 

 

 PONIEDZIAŁEK 8.30 - 9.00, WTOREK 8.30 - 9.00

 

„Żabki”

 

 PONIEDZIAŁEK 9.00 - 9.30, WTOREK 9.00 - 9.30

 

„Tygryski”

 

 WTOREK 12.45 - 13.00, ŚRODA 8.00 - 815

 

„Biedronki”

 

 PONIEDZIAŁEK 8.00 - 8.30, WTOREK 8.00 - 8.30

 


 

 

ZAJĘCIA Z KATECHEZY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Grupa

Godzina

 

„Krasnale”

 

 

 ŚRODA  11.00 - 11.30, CZWARTEK 11.00 - 11.30

 

„Iskierki”

 

 PONIEDZIAŁEK 8.30 - 9.00, WTOREK 8.30 - 9.00

 

„Mandarynki”

 

 PONIEDZIAŁEK 7.30 - 8.00, WTOREK 7.30 - 8.00

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W RAMACH KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

REALIZOWANE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

 

 

KÓŁKO TANECZNE

 

 

 

 według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO SPORTOWE

 

 według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

według ustalonego harmonogramu

 

KÓŁKO CZYTELNICZE

 

 

 według ustalonego harmonogramu