Wizja i misja


          Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach zapewnia swoim wychowankom wszechstronny rozwój, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie praw i godności osobistej, uczy tolerancji i otwartości na potrzeby innych, organizuje ciekawe i atrakcyjne zajęcia i zabawy. Umożliwia każdemu dziecku zdobycie umiejętności ułatwiających adaptację szkolną i osiąganie sukcesów. W placówce funkcjonują odziały masowe, integracyjne. Działalność oddziałów stale jest rozwijana. W ramach zajęć realizowane jest wychowanie prorodzinne, europejskie, działalność artystyczna, edukacja komputerowa i inne, z wykorzystaniem programów wychowawczych, profilaktycznych i autorskich (zakładka - Założenia programowe).