UBEZPIECZENIE


UBEZPIECZENIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYNOSI: 45 zł


Ubezpieczenie jest całodobowe na okres 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r..

 UBEZPIECZENIE DZIECI