Pozostałe Kampanie, Akcje: "Bezpieczny rowerzysta", "Czyste powietrze wokół nas", "Listy dla Ziemi" rok szkolny 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

 

AKCJA BEZPIECZNY ROWERZYSTA

 

            Dnia 14.05.2013 r. dzieci z wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w Akcji: pt.: „Bezpieczny Rowerzysta”. Organizatorem Akcji był www.noltychy.pl. Podczas spotkania z organizatorami  Akcji dzieci obejrzały film, zapoznały się z głównymi zasadami poruszania się po drodze, brały udział w organizowanych zabawach. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały odblaskowe opaski na rękę.

 

  

 

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

pt. „Czyste powietrze wokół nas

 

W okresie III,VI 2013 r., III/VI 2014 r., III/VI 2015 r., III/VI 2016 r. w Przedszkolu realizowany był Program Edukacji Antytytoniowej pt.: „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu było przekazanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

W ramach realizacji programu prowadzono zajęcia o następującej tematyce:

- „Co i dlaczego dymi?”

- „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”

- „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”

- „Jak uniknąć dymu papierosowego

- „Wycieczka”.

Prezentowane treści wzbogacone zostały o opowiadania, wiersze, bajki, ilustracje nt. źródeł dymów w otaczającym nas powietrzu. Każda z form zajęć niosła ze sobą przesłanie.

 

 


 

AKCJA EKOLOGICZNA – „LISTY DLA ZIEMI”

 

W miesiącach marzec – kwiecień 2013 r., marzec - kwiecień 2014 r., marzec - kwiecień 2015 r., marzec - kwiecień 2016 r. dzieci z naszego Przedszkola uczestniczyły w autorskiej Akcji Ekologicznej LISTY DLA ZIEMI, której organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA.

Akcja miała na celu organizację działań edukacyjnych i promocyjnych zawierających informację nt. działań jakie można podjąć w każdym domu aby segregować śmieci.

Celem naszych zajęć było:

1. Uświadomienie zagrożeń związanych z odpadami;

2. Kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów są:

- zmniejszenie ilości odpadów;

- segregacja odpadów (zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników);

- recykling (odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym).