Oferta przedszkola


         Mamo! Tato! Przyjdź ze swoim dzieckiem do naszego Przedszkola. Zapewniamy każdemu wychowankowi bardzo dobre warunki rozwoju, zdobycie różnorodnych umiejętności i osiąganie sukcesów. U nas dzieci czują się dobrze i bezpiecznie, są radosne i szczęśliwe. Tu panuje ciepła, serdeczna i rodzinna atmosfera. Tu, poprzez integrację - wzajemne korzyści odnoszą dzieci zdrowe i dzieci o specjalnych potrzebach. Oferujemy naszym przedszkolakom atrakcyjne zajęcia i zabawy w obszarze: językowym, muzycznym, wokalnym, teatralnym, plastycznym, ruchowo - sportowym, przyrodniczym, matematycznym, społeczno - emocjonalnym oraz zajęcia specjalistyczne w formie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć korekcyjno - wyrównawczych.

 

 

  

          Oferujemy także dodatkowe zajęcia realizowane w godzinach 13.30-16.30, w tym: zajęcia w ramach kółka plastycznego, literackiego, tanecznego, sportowego.

 

 

 

 

 

 

Realizujemy programy wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczne, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci i oczekiwaniami rodziców, a także dostosowujemy posiłki do indywidualnej diety dla dzieci o takich potrzebach. Nad rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowaną kadra pedagogiczną i obsługowa, oddana dzieciom i rodzicom. Uczestniczymy w wielu ogólnopolskich i miejskich programach, kampaniach, akcjach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy, poszanowania praw dziecka, dbania o bezpieczeństwo i kulturę fizyczną, promowania zdrowia i właściwych nawyków żywieniowych, w tym: ,,Zdrowy Przedszkolak", ,, Małe Ogródki", na rzecz naturalnej diety i ekologicznych upraw w ogródku przedszkolnym. Prowadzimy także współpracę z zagranicą za pośrednictwem ,,eTwinningu", uczestnicząc w różnych projektach własnego autorstwa i projektach ogłoszonych przez kraje Europy i świata, polegających na wymianie informacji o formach i metodach pracy w różnych krajach, w wymianie wytworów prac dzieci, zdjęć, nagrań multimedialnych - celem wzbogacania wiedzy i zainteresowań dzieci życiem rówieśników.

 

 

U nas Dzieci lubią swoje Przedszkole, uczęszczają do niego z ochotą i radością, czują się ważne i akceptowane.
U nas jest miło, przyjemnie i bezpiecznie.
Przyjdź i przekonaj się sam.