Nasze przedszkole


         Przedszkole znajduje się w centrum miasta Tychy, z dogodnym dojazdem siecią publiczną (autobus, trolejbus) i samochodową, z dala od głównych ulic, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo dzieci. Pobliskie otoczenie placówki w postaci placu zabaw oraz przestrzenie łąk - są atrakcją dla dzieci podczas zabaw na powietrzu i spacerów. Przedszkole sąsiaduje z Restauracją McDonald's. Budynek jest wolnostojący - posiada trzy kondygnacje. W dwóch górnych mieszczą się sale dzienne, w przyziemiu znajduje się część kuchenno - gospodarcza. Siedem sal dydaktycznych i trzy gabinety terapeutyczne wyposażone są w sprzęt: stoliki, krzesełka, zabawki, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne. Przedszkole posiada ogrodzony  ogród oraz plac zabaw.

 

 

         W Przedszkolu funkcjonują 2 oddziały ogólnodostępne, 5 oddziałów integracyjnych, do których uczęszcza 142 dzieci, w tym 27 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W grupach integracyjnych zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający i pomoc nauczyciela. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi do 20, w tym do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Różnorodne i atrakcyjne zajęcia, które odbywają się w przedszkolu dostosowane są do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci. Obok zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć w kółku plastycznym, literackim, sportowym, tanecznym, zajęć z języka angielskiego, festynów rodzinnych, wycieczek, występów dzieci w przeglądach artystycznych w Teatrze Małym w Tychach, udziału dzieci w różnorodnych konkursach plastycznych (ogólnopolskich, wojewódzkich, lokalnych), udziału w lokalnym konkursie recytatorskim - w Przedszkolu realizowane są zajęcia wspierające, prowadzone przez specjalistów, takich jak: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, psycholog. Dodatkowo prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z udziałem rodziców. Przedszkole posiada bardzo dobrze przystosowane i wyposażone gabinety terapeutyczne, w tym salę doświadczania świata, bogate pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, pomoce do zajęć metodą Marii Montessori, terapii polisensorycznej, pozyskane ze środków z Unii z pomocą MEN i środków z Inicjatyw Lokalnych. Placówka współpracuje z wieloma instytucjami: Stowarzyszenie ,,Wiosna" w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szlachetna paczka", Urząd Miasta Tychy, MDK, Teatr Mały w Tychach, TPD, MOPS, Hospicjum, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i inne. Współpraca polega na organizowaniu akcji charytatywnych dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji losowej oraz na odwiedzinach dzieci w instytucjach z programami artystycznymi.

 

 

Profil placówki, to: integracja dzieci zdrowych
i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.