Kampania miejska: "Włącz wyobraźnię wyłącz telewizor" rok szkolny 2013/2014

Kampania miejska

„WŁĄCZ WYOBRAŹNIĘ, WYŁĄCZ TELEWIZOR”

adresowana do rodzin z dziećmi uczęszczającymi do żłobków i przedszkoli

 

Organizatorzy kampanii:

Patronat : prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska - Rożek

Honorowy patronat  - Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych  mgr Daria Szczepańska

      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tychach (koordynator mgr Anna Gryn, pedagog, terapeuta);

      Urząd Miasta Tychy (koordynator mgr Iwona Ciepał, naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą);

Patronat medialny – „Twoje Tychy”

 

Cele kampanii:

1.      Edukacyjne:

1.      Wskazanie rodzicom jak prawidłowo kształtować rozwój współczesnego dziecka;

2.      Podpowiedzi jak konstruktywnie spędzać czas z dzieckiem zaspokajając jego potrzeby;

2.       Społeczne:

1.      Aktywizacja rodzin w kierunku rozwijania zainteresowań i pasji;

2.      Wsparcie w nawiązywaniu więzi z dzieckiem, odnajdywaniu przyjemności we wspólnym spędzaniu czasu;

3.      Informacyjne:

    1. Dostarczenie informacji rodzicom gdzie w Tychach  można konstruktywnie spędzać czas  -  baza instytucji sportowo - rekreacyjnych, które wspierają rozwój dziecka;
    2.  umożliwienie instytucjom i organizacjom zaprezentowania swojej oferty dla rodzin;

 


- W naszym Przedszkolu w dniu 13.02.2014 r. prowadzona była prezentacja przez Panią psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej M. Sromek, w ramach kampanii miejskiej: „Włącz wyobraźnię, wyłącz telewizor”.

 


 Lektury pomocne dla rodziców

http://www.ppptychy.pl/pliki/wlacz-wyobraznie-poradnia.pdf