Kampania miejska: "Skupmy się na sprawie" - rok szkolny 2013/2014

Urząd Miasta Tychy kolejny raz podejmuje próbę oczyszczenia naszych osiedli i parków z zanieczyszczeń pozostawionych przez spacerujące psy i niesprzątających właścicieli. W 2007 roku miasto „Skupiło się na problemie”, teraz założeniem miasta jest skupienie się na eliminacji problemu. „Skupmy się na sprawie”, to kampania miejska, realizowana w roku szkolnym 2013/2014 przez grupę „Żabki”. Pierwsze działania kampanii koncentrowały się na edukacji najmłodszych. Były to zajęcia i warsztaty przeznaczone dla dzieci w przedszkolach i szkołach (klasy 1-3). Cel kampanii: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń psimi odchodami, zmotywowanie właścicieli psów do sprzątania. Czas trwania kampanii: wrzesień 2013 - wrzesień 2014 (w tym - czas trwania akcji warsztatów edukacyjnych dla dzieci: październik - grudzień 2013).

Główne działania kampanii: edukacja dzieci:

- jako najskuteczniejszych ambasadorów idei, najbardziej zainteresowanych czystością miejskich trawników (warsztaty plastyczne, biologiczne, happeningi dziecięce pt. „Chcę się bawić na trawie”), uświadomienie rodzaju zagrożenia właścicielom psów i pozostałym mieszkańcom;

    ulotki o kampanii, wymiarze i rodzaju zagrożenia, jakim są pozostawione psie odchody  uwrażliwienie i aktywizacja świadków;

    stworzenie narzędzia kontroli społecznej/sąsiedzkiej (uruchomienie „biura zgłoszeń” – telefonu lub maila służącego do zgłaszania lokalizacji problemu notorycznie niesprzątających właścicieli);

    stworzenie narzędzia ułatwiającego kontrolę społeczną (np. o humorystycznym charakterze, konkurs zdjęć itp.) stworzenie narzędzi kontroli miejskiej;

    stopniowa realizacja działań prewencyjnych i kontrolnych kolejno w wydzielonych obszarach miasta (osiedlach);

     podniesienie priorytetu kontroli czystości wśród patroli Straży Miejskiej;

     zwiększenie stopnia egzekwowania kar (mandatów) dla niesprzątających właścicieli.

Akcja edukacyjna dzieci (inaugurująca kampanię):

grupy docelowe akcji edukacyjnej: dzieci przedszkolne i dzieci szkolne   

cel akcji warsztatowej:

    edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych – w zakresie zagrożenia chorobami pasożytniczymi pokazanie problemu zanieczyszczonych terenów (które kiedyś były wykorzystywane do zabaw przez dzieci, a obecnie wykorzystywane są jako „psie toalety”);

    pozyskanie dzieci jako ambasadorów akcji w tyskich domach / rodzinach  charakter akcji edukacyjnej;

    warsztatowy (maksymalizacja interakcji dzieci, włączenie dzieci w poszukiwanie rozwiązań);

    objęcie akcją jak największej liczby dzieci (warsztaty dla wielu przedszkoli i szkół, osobno, w niewielkich grupach);

    działania własne placówek w terenie (jak najbliżej problemu, ukazanie skali problemu, wspólne poszukiwanie rozwiązań, motywacja dzieci do włączenia się w dbanie o czystość swojego otoczenia);

    praktyczne działania;

- udział dzieci w przygotowaniu do happeningu (umożliwienie dzieciom stworzenia rekwizytów).