Kampania 2012 r.: "DryNites" - "Śpijcie spokojnie"

 

KAMPANIA EDUKACYJNA O PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI

 

„DryNites” -  „Śpijcie Spokojnie”

Moczenie nocne zdarza się u ponad czterystu tysięcy dzieci powyżej 4 roku życia. Zjawisko to dotyczy średnio co trzeciego dziecka w wieku 4 lat i co piątego dziecka w wieku 4-7 lat. W większości przypadków jest to naturalny etap rozwoju dziecka. Jednak w związku z brakiem dostatecznej informacji na ten temat wśród rodziców problem ten może wywołać niepotrzebne obawy oraz presję. Z kolei brak odpowiedniej rozmowy z dzieckiem dotkniętym syndromem moczenia nocnego, a także z jego rówieśnikami, może być źródłem wstydu i niskiej samooceny.

W związku z potrzebą edukacji z zakresu syndromu moczenia nocnego niezbędnej wśród dorosłych – rodziców i opiekunów przedszkolnych oraz przedszkolaków nasze Przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

Ogólnopolska kampania edukacyjna  była skierowana do przedszkolaków, ich rodziców oraz kadry pedagogicznej. Tematem Kampanii była: tolerancja, akceptacja  i prawdziwa przyjaźń. Kampania realizowana była w przedszkolu na podstawie materiałów dydaktycznych.

            DryNites® ŚPIJCIE SPOKOJNIE to program edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-5 lat. Jego celem było uczenie dzieci tolerancji, wzajemnej akceptacji oraz wyjaśnienie na czym polega prawdziwa przyjaźń. W formie zabaw, na podstawie przygotowanych przez ekspertów materiałów dydaktycznych, dzieci uczyły się, czym powinien charakteryzować się prawdziwy przyjaciel i jak powinni wspierać się przyjaciele w różnych sytuacjach.