Kampania 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.: Projekt "Szlachetna paczka"

Nasze Przedszkole dzięki zaangażowaniu dwóch nauczycielek Pani Jolanty Kaplyta (2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r.)  i Pani Karoliny Spodarek (2011 r.) koordynuje projekt "Szlachetna Paczka".

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna.

           W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI dociera się z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności dociera się do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.

By akcja mogła się odbywać, niezbędna jest pomoc dobroczyńców, czyli osób, które wspierają SZLACHETNĄ PACZKĘ finansowo.