Grupy

 • "Iskierki"

   

   

  Grupa "Iskierki" (3 - 4 - latki) jest oddziałem integracyjnym, liczącym 20 dzieci. W grupie pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel specjalista wspomagający, pomoc nauczyciela.

 • "Krasnale"

  Grupa "Krasnale" *(4 - 6 - latki) jest oddziałem integracyjnym, liczącym 17 dzieci. W grupie pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający, pomoc nauczyciela.

 • "Mandarynki"

  Do grupy "Mandarynki" (5 - 6 latki) uczęszcza 25 dzieci. Jest to grupa masowa. W grupie pracują na zmianę dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela.

 • "Pszczółki"

  Grupa "Pszczółki" (3 - 4 - 5 - latki) - jest grupą integracyjną. Grupa liczy 20 dzieci. W grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

 • "Tygryski"

   


   

  Do grupy „ Tygryski” (5 - 6 - latki) uczęszcza 15 dzieci. Grupa ta jest grupą integracyjną, do której chodzą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W grupie pracują nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciel wspomagający. W grupie pracuje także pomoc nauczyciela.

 • "Żabki"

  Grupa "Żabki" to oddział integracyjny, liczący 20 wychowanków. W grupie pracują na zmianę dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego oraz nauczycielka wspomagająca. W grupie zatrudniona jest również pomoc nauczyciela.