Biedronki

Do grupy "Biedronki" (4 - 5 - 6 - latki) uczęszcza 25 dzieci. Jest to grupa ogólnodostępna. W grupie pracuje 1 nauczyciel wychowania przedszkolnego i pomoc nauczyciela.

 Założenia programowe: 

W grupie "Biedronki" realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego i Podstawa Programowa.

Poprzez realizację założeń programowych chcemy aby dzieci:

- poznały samego siebie,

- rozwijały umiejętność zgodnego współdziałania w zespole,

- rozwijały uczucie przywiązania i szcunku dla najbliższycz członków rodziny,

- doskonaliły umiejętność samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, 

- poznawały pracę innych ludzi, szanowały ją, 

- poznawały zasady funkcjonowania innych placówek np. kino, Teatr,

- dostrzegały piękno przyrody,

- rozwijały i doskonaliły mowę i myślenie,

- poznawały wybrane utwory literatury dziecięcej,

- kształtowały pojęcia i umiejętności matematyczne,

- były twórcze w różnych formach ekspresji dziecięcej (muzyka, plastyka),

- zrozumiały formę ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,

- poznawały wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i budowały włsny system wartości,

- umiały dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m. in.:

- "Spotkanie Andrzejkowe",

- "Spotkanie z Mikołajem",

- "Spotkanie przy choince",

- "Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka",

- "Spotkanie Walentynkowe",

- "Spotkanie z okazji Dnia Mamy i Taty" - Pożegnanie Przedszkola dla Dzieci 6 - letnich,

- "Dzień Dziecka" - Festyn Rodzinny.

 • 8. Czy wiesz Jak mam na imię
  8. Czy wiesz Jak mam na imię
 • 9. Posegreguj Zdrowe - niezdrowe
  9. Posegreguj Zdrowe - niezdrowe
 • 10. Wskaż Zdrowe - niezdrowe
  10. Wskaż Zdrowe - niezdrowe
 • 11. Czy wybieram zdrowie
  11. Czy wybieram zdrowie