"Żabki"

 


 

Założenia programowe:

Praca opiekuńczo - wychowaczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o: Program Wychowania Przedszkolnego, Podstawę Programową, Plany Miesięczne. Nadrzędnym celem w pracy z dziećmi w grupie "Żabki" jest wspomaganie dziecka w jego rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki szkolnej, do życia w zgodzie z samym sobą, z przyrodą i innymi ludźmi.

 

Szczegółowe cele w pracy z dziećmi w grupie integracyjnej są następujące:

 • jasne stawianie granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • stymulacja funkcji poznawczych (myślenie, pamięć),
 • kontrolowanie swojej energii oraz nabywanie umiejętności jej rozładowywania,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
 • rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczenia,
 • kształtowanie umiejętności współżycia z rówieśnikami,
 • budowanie systemu wartości,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych środków technicznych,
 • kształtowanie nawyków samodzielności, odpowiedzialności, obowiązkowości,
 • kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i zdrowie.

 

Aktualności

 

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:

 • "Spotkanie z Górnikiem",
 • "Spotkanie z Mikołajem",
 • "Spotkanie przy choince",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty",
 • "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 

Mamo, tato!

Poznaj Kodeks Przedszkolaka

jaki przestrzegam w przedszkolu!

 

 

1. Używamy zwrotów grzecznościowych

- Używamy magicznych słów (proszę, dziękuję, przepraszam)

- Przychodząc mówimy – dzień dobry

- Wychodząc mówimy – do widzenia

  

 

2. Bawimy się zgodnie

- Nie przezywamy się

- Bawimy się cicho, nie przeszkadzamy innym podczas zabawy

 

 

 

 3. Słuchamy nauczyciela

- Przestrzegamy ustalonych z nauczycielem zasad postępowania w grupie (np. sprawnie ustawiamy się w pary, aktywnie uczestniczymy w zajęciach, kulturalnie zachowujemy sine podczas spacerów).

 

 

 

4. Dbamy o czystość i porządek w sali i łazience

- Odkładamy na swoje miejsce materiały użyte podczas zajęć i zabawy

- Korzystamy z kosza na śmieci

- Utrzymujemy porządek w łazience

 

 

 

5. Jesteśmy mili i uprzejmi

- Nie przerywamy rozmowy

- Mówimy – nie krzyczymy

- Pomagamy innym w trudnych sytuacjach

- Wszyscy się lubimy – każde dziecko jest naszym kolegą

 

 

 

6. Dbamy o zieleń

- Nie zrywamy i nie depczemy roślin w ogrodzie

- Nie niszczymy kwiatów w Sali

- Segregujemy odpady (baterie, puszki)

 

 

 

7. Dbamy o książki

- Nie niszczymy książek: nie wyrywamy kartek, nie rysujemy po książkach

- Odkładamy książki na własne miejsce

 

 

8. Dbamy o zabawki 

- Nie niszczymy zabawek

- Odkładamy zabawki na miejsce

- Dzielimy się zabawkami 

 

 


Stosowane w przedszkolu nagrody i kary!

 

 

NAGRODY:

 

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • nagroda poprzez sprawianie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.)

 

KARY:

 

 

 • kara naturalna: zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody
 • odmówienie dzieciom przyjemności
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju
 • "krzesełko do myślenia" - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy   

Szanowni Rodzice

 

            Informujemy, że prowadzimy zajęcia z cyklu „Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu®” które wchodzą w skład kinezjologii edukacyjnej i są przeznaczone dla każdego, kto chce, aby jego mózg pracował na najwyższych obrotach!

Twórcą  Kinezjologii Edukacyjnej,  metody wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe jest dr Paul Dennison. Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania. Ćwiczenia Gimnastyki  Mózgu® składają się z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu®  wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować.

 

 

 Ćwiczenia podzielone są na grupy:

- ćwiczenia na przekroczenie linii środkowej - przygotowują do pracy w bliskiej odległości (pisanie, czytanie i inne umiejętności wymagające sprawności małej motoryki), oraz do   aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w sporcie (duża motoryka). Podnoszą koordynację prawa-lewa, góra-dół w obu tych aspektach,

- ćwiczenia wydłużające - pomagają rozluźnić napięcia, które gromadzą się w mięśniach i ścięgnach, które skróciły się przez odruch pnia mózgu gdy znajdował się w nowej nieznanej sytuacji, pomagają osiągnąć poczucie zaangażowanej gotowości poprzez uwolnienie od napięć,

- ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę - pomagają odtworzyć połączenia nerwowe między ciałem a mózgiem ułatwiając przepływ energii elektromagnetycznej przez ciało, podtrzymują poczucie kierunku, stronności, ześrodkowania i skupienia, aktywizują korę nową kierując energię elektryczną do ośrodków logicznych.

 

 

Co dają dziecku ćwiczenia "Gimnastyki Mózgu"?

 


- wspierają naturalny rozwój dziecka,

- stymulują dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- poprawiają ekspresję słowną i twórcze myślenie,

- usprawniają percepcję wzrokową i słuchową,
- poprawiają koncentrację, koordynację wzrokowo- ruchową i słuchowo-ruchową,
- ułatwiają zapamiętywanie,
- wzmacniają koordynację i pracę obu półkul mózgowych,
- usprawniają pamięć długoterminową i krótkoterminową,
- umożliwiają rozwój abstrakcyjnego myślenia,

- poprawiają koordynację lewej i prawej strony ciała,
- pogłębiają oddech,
- wspomagają pozytywne nastawienie,
- równoważą emocjonalnie, relaksują,
- poprawiają umiejętności komunikacyjne.

 

 

            Ważnym elementem ćwiczeń jest picie wody (nasz organizm w większości składa się z wody, picie wody pobudza energię). Woda jako najlepszy elektrolit zapewnia efektywne przyswajanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji, a także sprawny przebieg  elektrycznych i chemicznych procesów w mózgu i całym ciele.

 

Elementy Metody Kinezjologii  Edukacyjnej stosowane będą w pracy z dziećmi codziennie, czas trwania zajęć - ok. 15 min.


Treści programowe realizowane w grupie "Żabki" w roku szkolnym 2019/2020