"Żabki"

 


 

Założenia programowe:

Praca opiekuńczo - wychowaczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o: Program Wychowania Przedszkolnego, Podstawę Programową. Nadrzędnym celem w pracy z dziećmi w grupie "Żabki" jest wspomaganie dziecka w jego rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki szkolnej, do życia w zgodzie z samym sobą, z przyrodą i innymi ludźmi.

 

Szczegółowe cele w pracy z dziećmi w grupie integracyjnej są następujące:

 • jasne stawianie granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • stymulacja funkcji poznawczych (myślenie, pamięć),
 • kontrolowanie swojej energii oraz nabywanie umiejętności jej rozładowywania,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
 • rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczenia,
 • kształtowanie umiejętności współżycia z rówieśnikami,
 • budowanie systemu wartości,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych środków technicznych,
 • kształtowanie nawyków samodzielności, odpowiedzialności, obowiązkowości,
 • kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i zdrowie.

 

Aktualności

 

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:

 • "Spotkanie z Górnikiem",
 • "Spotkanie z Mikołajem",
 • "Spotkanie przy choince",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty",
 • "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 

Mamo, tato!

Poznaj Kodeks Przedszkolaka

jaki przestrzegam w przedszkolu!

 

 

1. Używamy zwrotów grzecznościowych

- Używamy magicznych słów (proszę, dziękuję, przepraszam)

- Przychodząc mówimy – dzień dobry

- Wychodząc mówimy – do widzenia

  

 

2. Bawimy się zgodnie

- Nie przezywamy się

- Bawimy się cicho, nie przeszkadzamy innym podczas zabawy

 

 

 

 3. Słuchamy nauczyciela

- Przestrzegamy ustalonych z nauczycielem zasad postępowania w grupie (np. sprawnie ustawiamy się w pary, aktywnie uczestniczymy w zajęciach, kulturalnie zachowujemy sine podczas spacerów).

 

 

 

4. Dbamy o czystość i porządek w sali i łazience

- Odkładamy na swoje miejsce materiały użyte podczas zajęć i zabawy

- Korzystamy z kosza na śmieci

- Utrzymujemy porządek w łazience

 

 

 

5. Jesteśmy mili i uprzejmi

- Nie przerywamy rozmowy

- Mówimy – nie krzyczymy

- Pomagamy innym w trudnych sytuacjach

- Wszyscy się lubimy – każde dziecko jest naszym kolegą

 

 

 

6. Dbamy o zieleń

- Nie zrywamy i nie depczemy roślin w ogrodzie

- Nie niszczymy kwiatów w Sali

- Segregujemy odpady (baterie, puszki)

 

 

 

7. Dbamy o książki

- Nie niszczymy książek: nie wyrywamy kartek, nie rysujemy po książkach

- Odkładamy książki na własne miejsce

 

 

8. Dbamy o zabawki 

- Nie niszczymy zabawek

- Odkładamy zabawki na miejsce

- Dzielimy się zabawkami 

 

 


Stosowane w przedszkolu nagrody i kary!

 

 

NAGRODY:

 

 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • nagroda poprzez sprawianie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.)

 

KARY:

 

 

 • kara naturalna: zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody
 • odmówienie dzieciom przyjemności
 • czasowe odbieranie przyznanego przywileju
 • "krzesełko do myślenia" - chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy   

Treści programowe realizowane w grupie "Żabki" w roku szkolnym 2019/2020