"Tygryski"

 

Założenia programowe:

W grupie integracyjnej „Tygryski”  realizujemy program wychowania przedszkolnego opracowany przez Radę Pedagogiczną, dopuszczony do użytku przedszkolnego przez Panią Dyrektor, którego założenia są zgodne z nową Podstawą Programową.

            Poprzez realizację założeń programowych chcemy, aby nasze dzieci:

·         poznały samego siebie,

·         rozwijały uczucie przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,

·         zdobyły umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,

·         rozwijały umiejętność zgodnego współdziałania w zespole,

·         dostrzegały piękno przyrody,

·         rozwijały mowę i myślenie,

·         poznawały wybrane utwory literatury dziecięcej,

·         kształtowały pojęcia i umiejętności matematyczne,

·         były twórcze w różnych formach ekspresji dziecięcej (muzyka, plastyka),

·         zrozumiały rolę ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,

·         poznawały wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i budowali własny system wartości,

·         umiały dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

 

 

Aktualności:

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in:

  • "Wizytę na poczcie",
  • "Uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych",
  • "Spotkanie z Górnikiem",
  • "Spotkanie z Mikołajem",
  • "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka",
  • "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty",
  • "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

 


  "TYGRYSKI"

 

 TREŚCI REALIZOWANE W GRUPIE "TYGRYSKI" W ROKU SZKOLNYM 2018/2019