"Pszczółki"

 

Założenia programowe:

Praca opiekuńczo - wychowaczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o: Program Wychowania Przedszkolnego, Podstawę Programową. Nadrzędnym celem w pracy z dziećmi w grupie "Pszczółki" jest wspomaganie dziecka w jego rozwoju fizycznym, psychicznym, społecznym tak, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości do podjęcia nauki szkolnej, do życia w zgodzie z samym sobą, z przyrodą i innymi ludźmi.

 

Szczegółowe cele w pracy z dziećmi w grupie integracyjnej są następujące:

 • jasne stawianie granic i konsekwentne egzekwowanie ich przestrzegania,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • stymulacja funkcji poznawczych (myślenie, pamięć),
 • kontrolowanie swojej energii oraz nabywanie umiejętności jej rozładowywania,
 • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka,
 • rozbudzanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczenia,
 • kształtowanie umiejętności współżycia z rówieśnikami,
 • budowanie systemu wartości,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych środków technicznych,
 • kształtowanie nawyków samodzielności, odpowiedzialności, obowiązkowości,
 • kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i zdrowie.

 

Aktualności

 

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:

 • "Spotkanie z Górnikiem",
 • "Spotkanie z Mikołajem",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka",
 • "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty",
 • "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

                                                          

Tematyka realizowanych zajęć w grupie "Pszczółki" w roku szkolnym 2019/2020