"Mandarynki"

Jesteśmy grupą przedszkolną liczącą 25 dzieci. Chętnie poznajemy przedszkolne zasady współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Wychodząc na spacery poznajemy najbliższe otoczenie  i podziwiamy otaczający nas świat przyrody. Może nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo się staramy. Najważniejsze by każdy dzień sprawiał nam radość, a na naszych buziach był zawsze widoczny uśmiech. Chętnie śpiewamy piosenki i tańczymy oraz bierzemy udział w zabawach ruchowych. Z przyjemnością bawimy się w naszych kącikach zainteresowań. Zajęcia plastyczne sprawiają nam dużo radości. Wykonujemy prace plastyczne, które prezentujemy w „Naszej Małej Galerii” w holu przedszkola. W ramach zajęć dodatkowych uczymy się języka angielskiego.   

 

Założenia programowe:

W grupie "Mandarynki" realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego, Podstawa Programowa, Plany Miesięczne.

 

Poprzez realizację założeń programowych chcemy, aby nasze dzieci:

 • poznały samego siebie,
 • rozwijały umiejętność zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijały uczucie przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny,
 • doskonaliły umiejętności samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych,
 • poznawały pracę innych ludzi, szanowały ją,
 • poznawały zasady funkcjonowania różnych placówek np. Teatru, Muzeum,
 • dostrzegały piękno przyrody,
 • rozwijały i doskonaliły mowę i myślenie,
 • poznawały wybrane utwory literatury dziecięcej,
 • kształtowały pojęcia i umiejętności matematyczne,
 • były twórcze w różnych formach ekspresji dziecięcej (muzyka, plastyka),
 • zrozumiały rolę ruchu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,
 • poznawały wartości, którymi ludzie kierują się w życiu i budowały własny system wartości,
 • umiały dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

 

Aktualności

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.:

 • "Spotkanie z Górnikiem",
 • "Spotkanie z Mikołajem",
 • "Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka",
 • "Uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty",
 • "Festyn z okazji Dnia Dziecka".

"MANDARYNKI" 

OŚRODKI TEMATYCZNE - ROK SZKOLNY 2018/2019