"Iskierki"

 


Założenia programowe:

 

Proces opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczny realizowany jest z uwzględnieniem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Programu Wychowania Przedszkolnego.

Poprzez realizację założeń programowych chcemy aby nasi wychowankowie:

 

 • kształtowali umiejętności społeczne: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowali czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne,
 • dbali o ład i porządek,
 • rozwijali mowę,
 • rozwijali czynności intelektualne, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • dbali o zdrowie i kształtowali sprawność fizyczną,
 • dbali o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • rozwijali zainteresowania techniczne,
 • rozumieli istotę zjawisk atmosferycznych i unikali zagrożeń jakie niosą niektóre z nich,
 • szanowali rośliny i zwierzęta,
 • rozwijali umiejętności matematyczne,
 • nabyli gotowość do nauki czytania i pisania,
 • rozumieli pojęcia: rodzina, ojczyzna.

Aktualności

W bieżącym roku szkolnym planujemy m.in.: - "Spotkanie z Górnikiem", - "Spotkanie z Mikołajem", - "Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka", - "Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty", - "Festyn z okazji Dnia Dziecka".


 Grupa „Iskierki”  

 Tematyka zajęć realizowanych w w grupie "Iskierki" w roku szkolnym 2019/2020