Strona główna

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice!

              Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny pt.: "Ekologiczny Dzień Dziecka - Bliżej Natury - Zielony Dzień", który odbędzie się w sobotę  08.06.2019 r.. Więcej informacji w Kąciku dla rodziców w zakładce Festyn z okazji Dnia Dziecka.


Szanowni Rodzice!

Informuję, że strajk zostaje zawieszony bezterminowo począwszy od godz. 6.00 dnia 27 kwietnia 2019 r.. Od poniedziałku 29.04.2019 r. będą realizowane zajęcia edukacyjne w godzinach pracy Przedszkola 6.00 - 17.00 dla wszystkich przyprowadzonych dzieci. 

Jednocześnie pragnę wyrazić swoją wdzięczność i podziękować za zrozumienie trudnej sytuacji, która miała miejsce w okresie Strajku.

 

Z poważaniem –

Danuta Waszak – Dyrektor

 

Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

 


Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.04.2019 r. i 12.04.2019 r. Wodny Park w Tychach umożliwia  wychowankom przedszkoli bezpłatny wstęp do sfery rekreacyjnej na 2 godziny Natomiast rodzice/opiekunowie ponoszą odpłatność wg cennika.

 

Z poważaniem –

Danuta Waszak – Dyrektor

Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi

w Tychach

 

 

 

 

 


 

Szanowni Rodzice!

 

W zakładce Strajk znajduje się oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci na dzień 12.04.2019 r..

Zapisy/zgłoszenia na jutrzejsze zajęcia są prowadzone w dniu dzisiejszym do godziny 14.00.

 


 

 Uwaga!

 

 

Uczestniczymy w projekcie:

 

 

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci

 

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach"

INFORMACJA O TERMINIE REKRUTACJI
DO PROJEKTU

„DOBRE PRZEDSZKOLE NA DOBRY START – WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W TYSKICH PRZEDSZKOLACH”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

 

Zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu realizacji projektu „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach”, realizator Projektu tj.  Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, informuje,
iż od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r. trwa rekrutacja do Projektu.

Szczegóły u Dyrektora Przedszkola. Serdecznie Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi. Poniżej Dokumenty Projektowe. 

Dokumenty należy złożyć do Dyrektora Przedszkola do dnia 6 lipca 2018 r.

Więcej informacji: 

Zapraszamy do zakładki: Kącik dla Rodziców -

"Projekt Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szns edukacyjnych i rozwojowych dzieci

z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" 


 

SERDECZNIE WITAMY WSZYSTKICH GOŚCI

NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczno - wychowawczą, wydarzeniami i materiałami zdjęciowymi
Przedszkola Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach.
Ponadto zachęcamy rodziców do śledzenia aktualnych informacji związanych
z Przedszkolem.

 


  


Strona BIP -  http://przedszkole29.bip.tychy.edu.pl/

 


 

Informujemy o Stronie Internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego: 

http://www.oswiata.tychy.pl/aktualnosci.html

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Strony. 

 

 
 

AKCJE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYMY: